Als faaloorzaken nu eens níet technisch zijn?

Expertartikelen | 615 keer bekeken
Als faaloorzaken nu eens níet technisch zijn?

Om technische problemen in de uiteenlopende processen die zich voltrekken binnen de procesindustrie te voorkomen, is het mogelijk om condition monitoring toe te passen. Binnen deze aanpak worden diverse parameters regelmatig of continue gemeten – handmatig of automatisch – op basis waarvan voorspellingen zijn te doen met betrekking tot het zogenaamde ‘assetfalen’. Bekend in dit kader zijn onder meer de trillingsmetingen, maar ook trends in druk, temperatuur en flow zijn goed te gebruiken om op hand zijnde problemen te indiceren.

Wanneer de gemeten waarden een indicatie vormen voor assetfalen zal vaak een bepaalde vorm van onderhoud volgen. Componenten of volledige assets vervangen, reviseren, smeren, opnieuw uitlijnen enzovoorts voorkomen een ongeplande stop en bijbehorende kosten en gevolgen, zoals onnodige slijtage, gevaarlijke situaties, milieuvervuiling enzovoorts.

Pro-actief reageren
Toch is deze vorm van voorspellend onderhoud niet zaligmakend. Nóg beter is het om een stap extra te doen en uit te zoeken waardoor de op handen zijnde problemen worden veroorzaakt. Het oplossen van déze oorzaken voorkomt niet alleen ongeplande stilstand (op basis van condition monitoring), maar betekent ook een reductie in de onderhoudskosten. Wat immers niet op de nominatielijst staat om in korte termijn te falen, hoeft op dat moment ook niet te worden onderhouden.

Het achterhalen van oorzaken is echter geen eenvoudige kwestie omdat het in meer dan de helft van de gevallen niet gaat om technische, maar juist menselijke of een organisatorische factoren. Onder technische oorzaken vallen bijvoorbeeld componenten die niet geschikt zijn voor de heersende procesomstandigheden (druk, temperatuur) waardoor ze eerder falen dan nodig. Ook een verkeerde uitlijning, foutieve dimensionering, fouten in de besturing of software etc. zijn voorbeelden van technische oorzaken.

Menselijke en organisatorische fouten
Kijken we naar organisatorische en menselijke fouten dan is onder meer de bediening van een installatie of machine relatief vaak de oorzaak van een storing. Dit kan liggen aan een gebrek aan kennis bij de operator maar ook onwil (sabotage), verkeerde procedures of protocollen, een afwijkende opvatting van operators ten aanzien van de instellingen bij het wisselen van een shift enzovoorts. Om erachter te komen waar het precies fout gaat zijn verschillende methodes beschikbaar zoals ‘root case failure analysis’ (RCFA) met behulp van ‘causal failure maps’.

Minimaal zo belangrijk is het verbeteren van de bewustwording van alle medewerkers zodat zij begrijpen welke gevolgen bepaalde handelingen hebben of om welke reden bepaalde instellingen zijn gemaakt. Bij het overdragen van deze informatie kan bovendien een goede communicatie tot stand komen tussen de operators en hun leidinggevenden. Hierin kunnen operators aangeven dat bepaalde problemen bestaan en handelingen wel of juist níet worden uitgevoerd, omdat de situatie niet of moeilijk werkbaar is. Het aanpassen van procedures, veiligheidsmaatregelen, machineconfiguratie, instellingen enzovoorts kan vervolgens onwenselijk gedrag voorkomen.

Onder meer tijdens het event ‘Next Generation Condition Monitoring’ komt deze materie aan bod. http://www.nvdo.nl/kalender/22-september-2016-next...

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren