De pomp als ontstekingsbron

Nog steeds voldoet een belangrijk deel van de bedrijven níet aan de ATEX richtlijn. Dat geldt ook voor de procesindustrie. Omdat de overheid echter aan een inhaalslag is begonnen met betrekking tot controleren en handhaven, neemt de aandacht voor het vereiste veiligheidsniveau weer toe. Aandacht voor ontstekingsbronnen is daarbij relatief belangrijk. En dan gaat het niet alleen om elektromotoren en open vuur, maar ook om assets als pompen. Waarom zijn juist deze elementen een potentiële ontstekingsbron?

Problemen oplossen begint bij het verwerven van kennis ten aanzien van de oorzaak. Kijken we naar explosiegevaar dan is het onder meer handig om te weten waardoor een explosie ontstaat. Hiervoor moet aan drie voorwaarden zijn voldaan: Er moet een gas/lucht of stof/lucht mengsel aanwezig zijn in een specifieke verhouding, er moet een ontstekingsbron aanwezig zijn en er moet voldoende zuurstof beschikbaar zijn. Aangezien het in veel gevallen niet mogelijk is om de zuurstof te verwijderen en het explosieve gas of het stof juist het probleem vormt, zal de aandacht in het voorkomen van explosies vooral liggen in het voorkómen van ontstekingsbronnen.

De pomp als ontstekingsbron
Voor de hand liggende ontstekingsbronnen zijn verschillende soorten elektrische apparatuur die mogelijk vonken kunnen vormen, statische elektriciteit als gevolg van twee materialen die langs elkaar wrijven, open vuur enzovoorts. Mechanische componenten zoals pompen kunnen echter ook een serieuze ontstekingsbron vormen.

Ten eerste omdat de componenten warmte produceren. In normaal bedrijf loopt de temperatuur niet hoog genoeg op om een explosie te veroorzaken maar bij toenemende slijtage in bijvoorbeeld de lagers bestaat deze mogelijkheid wel degelijk. Wanneer er onvoldoende onderhoud wordt gepleegd kan het dus zijn dat de temperatuur van de pomp een bepaalde kritische waarde overschrijdt en een gevaarlijke situatie kan opleveren.

Ten tweede kunnen pompen een gevaar opleveren wanneer zij een vlambaar medium verpompen en de afdichting faalt. Hierdoor kan het medium in de ruimte lekken en een explosieve atmosfeer creëren.

Oplossen
Om gevaarlijke situaties te voorkomen is het mogelijk om relevante parameters te monitoren. Het eerste probleem – explosiegevaar door een oplopende temperatuur – is te voorkomen door vooral het uitvoeren van trillingsmetingen. De bijbehorende grafieken kunnen relatief betrouwbaar aangeven wanneer slijtage dermate erg wordt dat er een temperatuurstijging dreigt. Het meten van de temperatuur zelf is een minder gunstige parameter; wanneer deze oploopt is er immers al iets aan de hand en is men relatief laat met ingrijpen.

Ten aanzien van de afdichtingen zijn er sensoren beschikbaar die de sealdruk meten en hiermee een indicatie vormen voor de werking ervan.

Gegevens draadloos versturen
Zeker in de procesindustrie, waar pompen overal en ook op de meest onbereikbare plaatsen worden ingezet, is het handig om de gemeten gegevens draadloos te versturen en centraal te verzamelen. Onder ander Emerson Automation Solutions biedt (gecertificeerde) systemen en netwerken die dit veilig en betrouwbaar mogelijk maken. Op de centrale plaats is het vervolgens – met behulp van ondersteunende software – goed mogelijk om de metingen te monitoren, te analyseren en tijdig in te grijpen wanneer de waarden zich richting kritische grenzen bewegen.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren