Kunststofindustrie maakt schoon schip

Het deel van de procesindustrie waar kunststoffen worden geproduceerd, is een campagne gestart om vervuiling van de leefomgeving met kunststoffen tegen te gaan. Dit probleem beperkt zich niet tot de landsgrenzen. Iedereen kent de ‘kunststof soep’ in de oceanen die gevormd wordt door kunststoffen die op uiteenlopende manieren in de omgeving, de rivieren en uiteindelijk de zee terecht zijn gekomen.

De campagne – die gestart is onder de naam ‘Operatie Clean Sweep’ – zal dan ook geen allesomvattende oplossing zijn maar wordt door de initiatiefnemers meer gezien als ‘het goede voorbeeld geven’. Het gaat hierbij om twee organisaties Plastics Europe en NRK waarbij de eerste zich richt op de multinationals en NKR op het midden- en kleinbedrijf. In het kader van de campagne is aan de leden van deze organisaties gevraagd een convenant te tekenen waarin wordt beloofd maatregelen te nemen om vervuiling door kunststoffen te voorkomen.

De beschreven aanpak
Omdat multinationals veelal medewerkers in dienst hebben die verantwoordelijk zijn voor onder meer milieuzaken, wordt hen een handboek aangereikt dat opgesteld is in Europees verband en voor de leden in het Nederlands is vertaald. Hierin worden handvatten gegeven om ‘good housekeeping’ te integreren in de bedrijfsvoering. Voor het midden- en kleinbedrijf is een softwaretool ontwikkeld die de gebruiker stap-voor-stap door het proces van verbetering leidt.

Van start tot borging
Grofweg gezien doorlopen beide tools dezelfde weg. Zo wordt in alle gevallen begonnen met het inventariseren van mogelijke vervuilingsbronnen per ruimte of proces. Deze kunnen liggen in open containers, transport, overgang tussen twee processen enzovoorts. Vervolgens zijn oplossingen te bedenken en te integreren die vervuiling voorkomen. Deze kunnen soms beangstigend eenvoudig zijn; variërend van het plaatsen van een deksel op een container tot het verwijderen van vloerdelen waar granulaat tussen de naden terecht kan komen.

Niet minder belangrijk is het betrekken van alle medewerkers in het hele proces. Alleen wanneer zij begrijpen waarom het nodig is dat een bedrijf een dergelijk convenant tekent, is het mogelijk om ook de doelstelling te behalen.

Tot slot is het noodzakelijk de verschillende maatregelen te borgen. Onder meer door een verantwoordelijke aan te wijzen die op regelmatige basis monitort, analyseert en bijstuurt. Een mooi initiatief in het kader van: verbeter de wereld, begin bij jezelf dat wellicht ook door andere sectoren (eventueel op andere vlakken) kan worden opgepakt.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren