Online monitoren van kwaliteit hydraulische- en smeerolie

Expertartikelen | 520 keer bekeken
Online monitoren van kwaliteit hydraulische- en smeerolie

De huidige generatie sensoren is in staat een groot aantal verschillende parameters te meten en in bepaalde gevallen ook verschillende grootheden met één sensor. Dit biedt onder meer voordelen voor het online monitoren van de conditie van hydraulische of smeerolie. Hoe beter de kwaliteit aansluit op de eisen binnen een bepaalde applicatie, hoe kleiner immers de kans op storingen en uitval van de machine en hoe hoger de machine- of installatiebeschikbaarheid. Uiteraard hebben de diverse factoren een positieve invloed op de TCO.

Een belangrijk voordeel van online monitoren ten opzichte van het analyseren van een oliemonster in een laboratorium, is het feit dat veranderingen in de conditie van de olie veel beter in de gaten zijn te houden. Een oliemonster is immers maar een momentopname die ook nog eens wordt beïnvloed door het tijdstip, wijze en plaats van monstername. Een voordeel van laboratorium analyse is weer dat er veel meer parameters zijn te onderzoeken die in bepaalde gevallen van belang zijn te achterhalen waar bijvoorbeeld een bepaald type vervuiling vandaan komt.

Water, vaste deeltjes en permittiviteit
Bij het online monitoren van hydraulische- of smeerolie vormt een aantal parameters een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit ervan. Dat is de relatieve hoeveelheid water in de olie, het aantal vaste vuildeeltjes en de permittiviteit; de laatste betreft de diëlektrische constante die uiteindelijk een maat is voor de degradatie van de olie. Het online meten van deze grootheden biedt belangrijke mogelijkheden in het kader van predictief (voorspellend onderhoud). Een verandering van de hoeveelheid water, vuildeeltjes of permittiviteit betekent in de meeste gevallen een achteruitgang van de olieconditie en vormt dus aanleiding om onderhoud uit te voeren voordat zich calamiteiten voordoen. Een snélle verandering van de parameters vormt alle reden om een alarm te genereren en direct in te grijpen.

Een goede voorbeeld om het belang van online monitoring aan te geven vormt een systeem waarbij de sensoren in korte tijd een extreme verhoging van de hoeveelheid water in de olie detecteerden. Bij het overschrijden van een vooraf ingestelde grens is een alarm afgegeven. Toen de betreffende onderhoudsmedewerker ter plaatse kwam bleek een pomp kapot te zijn gegaan. Iets wat hij zonder deze melding pas in een veel later stadium zou hebben opgemerkt en tegen die tijd ook al veel meer schade zou hebben veroorzaakt in de vorm van onder meer corrosie.

Communicatie
Naast het feit dat sensoren in deze tijd op een betrouwbare manier verschillende parameters kunnen monitoren, is de mogelijkheid om deze te communiceren een belangrijke factor in de bruikbaarheid van online monitoren. Daarbij is het in deze tijd – vanwege de beschikbaarheid van verschillende interfaces – niet moeilijk om sensoren in een systeem te integreren. Voor het realtime benaderen van de monitoring data is een breed spectrum aan accessoires beschikbaar. Moderne remote oplossingen verbinden de conditiesensoren hierbij direct met een internet database; een cloud service die de mogelijkheid biedt om de machineconditie direct en overal te bekijken én om de gegevens op te slaan voor mogelijke verdere analyse. Voor communicatie met het internet is een gateway toe te passen die voorziet in een geïntegreerde Ethernet interface of een GSM module.

De verschillende mogelijkheden bieden belangrijke voordelen om ook machines en installaties te monitoren die moeilijk toegankelijk zijn of zich bijvoorbeeld in (explosie)gevaarlijke gebieden bevinden.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren