Pompen als kritische asset in de procesindustrie

Expertartikelen | 417 keer bekeken
Pompen als kritische asset in de procesindustrie

Pompen vormen binnen de procesindustrie vaak het hart van de installatie en zijn hiermee te beschouwen als een kritische asset. Pompschade kan in het gunstigste geval leiden tot een verminderde opbrengst waardoor de productieopbrengst daalt. 

Erger is het wanneer deze componenten volledig uitvallen waardoor de vloeistofstroom stagneert en het proces letterlijk stilstaat; iets wat ook belangrijke gevolgen kan hebben voor de achterliggende processen. Voor sommige zijdelingse processtromen openbaart de kriticiteit zich op langere termijn, maar kernprocessen kunnen vaak geen seconde zonder een pomp. Alle reden dus om maatregelen te treffen en de betrouwbaarheid van de pomp maximaliseren.

Goede basis
Als eerste is het belangrijk dat het ontwerp van het complete systeem waarin een pomp moet fungeren correct is. Fouten die in dit kader worden gemaakt betreffen onder meer het selecteren van een pomp die niet geschikt is voor het specifieke proces, pompen parallel inzetten die hiervoor niet bedoeld zijn, foutief ontworpen zuigleidingen of een verkeerde uitlijning.

Monitoren
Wanneer de installatie zelf in orde is, kan een volgende stap in het kader van betrouwbaarheid betrekking hebben op monitoring. Door specifieke procesparameters (online) te monitoren, zijn veel aankomende storingen in een vroeg stadium op te merken en is er nog voldoende tijd om stappen te nemen die uitval van de pomp voorkomen. Het gaat hierbij om parameters als typisch druk, temperatuur, flow, trillingen en vermogen waarmee onder meer drooglopen, oververhitting en cavitatie is te bewaken en te voorkomen.

In de meeste eenvoudige vorm worden metingen handmatig tijdens een inspectieronde verricht. De trend van nu is echter om steeds meer de data continu en draadloos te meten en via een bussysteem naar een controlecentrum te sturen. Hier worden gegevens met behulp van software geanalyseerd en omgezet in bruikbare informatie. Niet alleen om storingen in een vroegtijdig stadium te herkennen, maar tevens om processen te optimaliseren. Monitoring is bovendien een uitkomst in situaties waarin vergaand is geautomatiseerd en er nauwelijks tot geen mensen in de buurt zijn die de situatie kunnen monitoren.

Sensoren
De reden dat we in deze tijd relatief eenvoudig kunnen monitoren hangt voornamelijk samen met verschillende technische ontwikkelingen. Zo zijn ten eerste de bus- en andere communicatiesystemen dermate ver ontwikkeld dat grote hoeveelheden data snel en probleemloos zijn door te sturen. Bovendien wordt er steeds meer gebruik gemaakt van ‘cloud’ oplossingen. Hiermee is het onder andere voor servicemonteurs mogelijk om data direct ter plaatse op te vragen of juist vanuit de thuisomgeving waar zij dan tevens instellingen kunnen wijzigen, resetcommando’s kunnen geven enzovoorts.

Tot slot worden de sensoren die uiteindelijk de metingen verrichten steeds ‘beter’. De huidige generatie sensoren is bijvoorbeeld robuust, betrouwbaar en vaak in staat verschillende procesvariabelen tegelijk te meten. Daarnaast zijn er speciale sensoren beschikbaar die passen in een veilig systeem en gecertificeerd conform een specifieke SIL klasse. Een uitkomst voor de procesindustrie.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (1)

Reageren
  • 19.01.2017 - 10:17 uur | Lert Fontein

    Goed artikel, ook wat betreft aandacht voor de pomp zuigzijde. De indruk die de foto mij levert lijkt er op dat dat een rechte aanzuigleidinglengte van 5 - 8 d in deze opstelling mogelijk moet zijn voor een perfecte aanstroming van het te verpompen medium op de waaier.Lert Fontein