Procesindustrie + watertechnologie = potentie

Expertartikelen | 481 keer bekeken
Procesindustrie + watertechnologie = potentie

Water speelt een cruciale rol in het productieproces van de procesindustrie. Om die reden kijken vooral watergrootverbruikers in de industrie met belangstelling naar stappen die in het veld van watertechnologie worden gezet. Expert op dit terrein is Alex Berhitu, als manager business development verbonden aan de Water Alliance, het samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met innovatieve en duurzame watertechnologie.

Om uw positie te bepalen: wat is de doelstelling van de Water Alliance?

Alex Berhitu: “De Water Alliance is een stichting zonder winstoogmerk en telt circa honderd leden, voornamelijk mkb-bedrijven die zich bezighouden met innovatieve, watertechnologische oplossingen. Als ‘netwerkorganisatie’ brengen wij bedrijven, technologieën en mensen bij elkaar. Vaak leggen we dan combinaties die niet vanzelfsprekend zijn. Daarna zijn het vooral de ‘poppetjes’ die met de ideeën en technologieën aan de slag gaan. Ons voornaamste doel is het creëren van duurzame, economische groei middels innovatieve watertechnologie, lees omzet en werkgelegenheid.” 

Wat verstaan we onder watertechnologie?

Alex Berhitu: “Watertechnologie is te relateren aan waterkwaliteit. Watertechnologieën zijn technologieën ingezet voor het bereiden van drinkwater, maar ook voor het behandelen van proceswater in de industrie en het zuiveren van afvalwater. Altijd gaat het om de samenstelling in het water (waterkwaliteit). Van belang dus ook is het meten van de waterkwaliteit, waarmee je je begeeft op het terrein van sensoren en slimme processen, en ook die scharen we onder de watertechnologie.”

Welke rol kan Water Alliance spelen in bijvoorbeeld de groeiende behoefte van de procesindustrie aan kwalitatief hoogwaardig proceswater?

“Laat ik het zo zeggen: de Water Alliance kan de verbinding maken tussen de behoefte van de procesindustrie en de beschikbare technologie vanuit de leveranciers. Als een technologie – en eentje waarvoor ik hoge verwachtingen koester – noem ik membraanfiltratie. Dit is één van de vele technologieën die afhankelijk van de sector is in te zetten, variërend van hulpmiddel tot een heuse gamechanger.”

Membraanfiltratie? 

“Een scheidingstechniek waarbij componenten, al dan niet opgelost in vloeistoffen, van elkaar worden gescheiden op basis van fysische en/of chemische eigenschappen. Moleculaire grootte is zo’n eigenschap. Poreuze membranen met een specifieke poriegrootte bepalen dan welke componenten wel of niet worden tegengehouden. Naast de juiste poriegrootte zijn materiaal keuze, procescondities als druk, stroming snelheden, flux en reinigingscondities als frequentie en reinigingsmiddel, cruciale parameters die het succes van membraanfiltratie bepalen.”

De procesindustrie kan in de toekomst dus baat hebben bij voortschrijdende watertechnologische inzichten? 

“Vele industriële processen zijn watergedreven of watergedragen. Vaak niet direct zichtbaar of herkenbaar als watertechnologie, maar meestal wel bepalend voor de productiviteit. Daarmee zijn optimalisaties of veranderingen niet alleen kostenbesparend, maar leiden ze ook indirect tot het handhaven en zelfs verhogen van de productiecapaciteit. Juist omdat veranderingen niet altijd goed zichtbaar of herkenbaar zij, is er ook niet altijd evenveel aandacht om binnen industrieën tot verandering te komen. Daarbij: schoon drinkwater is in Nederland goedkoop; de industrie betaalt één euro voor een kuub. Maar door de maatschappelijke roep naar duurzaam ondernemen, krijgen zachte thema’s als waterfootprint en CO2-reductie langzamerhand een economische waarde. Mogelijk dat deze waarde gaat concurreren met de waarde van drinkwater. Grootste spanningsveld is de regelgeving rondom en de acceptatie van het hergebruik van water voor industriële processen, zeker in de processen waar drinkwater is voorgeschreven.”

Welke boodschap heeft u voor de procesindustrie? 

Alex Berhitu: “Watertechnologie en de procesindustrie kennen een rijke historie. Voor de toekomst zal watertechnologie een middel zijn om te komen tot een circulaire economie. De boodschap die ik richting de procesindustrie mee wil geven is dan ook: sta open om uw uitdagingen en ambities te delen. Ga daarvoor in gesprek met de experts in watertechnologie om te kijken hoe de ambities gezamenlijk zijn te realiseren.”

Water 3.jpg

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren