Procesrobot

Ze spreken immer tot de verbeelding: robots. Hamvraag hier is wanneer ze hun intrede in de procesindustrie gaan maken. Of zijn ze daar al gearriveerd? Een vraaggesprek met Heico Sandee, TU/e-promovendus op het gebied van robotica en managing director van Smart Robotics, een ‘robots-uitzendbureau’ dat hij samen met een compagnon oprichtte.

Voor een goed begrip: wat verstaan we onder een robot en wat is robotica?
“Een robot is een apparaat met sensoren, actuatoren, en een brein (computer) met en bepaalde mate van intelligentie. Daarmee kan een robot acteren en reageren op veranderingen, om een bepaald doel te bereiken. Robotica, wat zich moeilijk laat definiëren, is het vakgebied dat zich richt op het automatiseren van menselijke taken, veelal op een manier die op de mens lijkt.”

En wanneer spreken we van robottechnologie?
“Robottechnologie is een begrip dat ik nooit gebruik, omdat de technologie om een robot te laten functioneren zeer breed is, en zeker niet alleen binnen robotica zijn waarde heeft. Denk aan 3D-vision, waarmee ook gaming enhanced wordt. In een robot komen dus meerdere vakgebieden samen, wat maakt dat het typisch een zeer complexe machine is, die de nauwe samenwerking vereist van meerdere specialisten om deze te ontwikkelen.”

Op welke manier zijn de ontwikkelingen op dat terrein belangwekkend voor bedrijven?
“Doordat een robot veelal in een omgeving met mensen opereert, is het zeer belangrijk dat de robot met zijn omgeving rekening houdt, daarmee omgaat, of er zelfs op anticipeert. De ontwikkelingen die daarvoor nodig zijn, brengen vele bedrijven een grote stap verder - ook wel de volgende industriële revolutie genoemd. Daarmee is robotica een drijvende kracht achter Internet of Things-ontwikkeling en bijvoorbeeld Big Data. Maar dit geldt natuurlijk ook vice versa.”

Japan geldt als de bakermat van robottechnologie, gevoed door vergrijzingsgolf en het dreigend personeelstekort. De Japanner kijkt niet op van een robot in het openbare leven. Hoe schat u het acceptatieniveau in van Nederlanders ten aanzien van de komst van robots?

“In Japan gaat dit inderdaad heel ver. Daar werken ze zelfs aan robots die op mensen lijken. Dat type robots zal in Nederland niet snel geaccepteerd worden, daar zijn we te nuchter voor. Allerhande functionele robots echter zullen zeker steeds meer ook in Nederland in het openbare leven verschijnen. Robots die informatie verstrekken op Schiphol en in musea zijn er al. In mijn beleving is het acceptatieniveau daarvan groot. Mensen zien de robots typisch als een waarde, bijvoorbeeld in de toekomst in de zorg, en slechts weinig als een bedreiging. Gezien de vergrijzing, die ook in Nederland speelt, maar ook de wens naar meer comfort, is de acceptatie een niet onlogisch gevolg. Daarnaast zijn we in Nederland gewend aan een relatief hoge graad van automatisering, en snappen we maar al te goed dat robots de economie uiteindelijk tot dienst zijn.”

Op welke terreinen in het Nederlandse bedrijfsleven is de vlucht van robotica het meest van de grond gekomen?
“In vergelijking met andere landen is de exploitatiegraad van robots in Nederland nog erg laag. Tegelijkertijd is Nederland wereldmarktleider in koemelkrobots met het bedrijf Lely, hoewel dat een unicum is op het gebied van in Nederland ontwikkelde robots. Ook kijkend naar de industrie zijn daar nog relatief weinig robots, maar liggen er enorme kansen om met robotica de productie die we de afgelopen jaren naar het buitenland hebben verplaatst, weer terug naar Nederland te halen. Lonen stijgen wereldwijd, en robotica maakt het mogelijk om tegen lage kosten lokaal te produceren. Gelijktijdig groeit het aantal startups in robotica in Nederland flink. Bedrijfjes met robots voor de zorg, of robots in de beveiliging, of vliegende robots (drones), of onderhoudsrobots (reinigen schepen, gebouwen, vliegtuigen), of robots in logistiek zoals in de havens. Veel kansen dus, zowel op het gebied van ontwikkeling als het gebied van gebruik, want Nederland heeft veel kennis en op diverse markten een grote industrie. Denk hierbij ook aan wat robotica kan betekenen in de agro en food, en in de bloemen en planten die we wereldwijd verschepen. Deze laatste gebieden waar grote kansen liggen, worden momenteel nog niet ingevuld, maar ik zie dit de komende jaren met zekerheid gebeuren. Dit is onvermijdelijk als we als Nederland onze positie in deze markten willen behouden. Daarnaast zullen de komende tijd steeds meer voldoende oplossing in de robotica beschikbaar komen om dit ook daadwerkelijk te bewerkstelligen.”

Kunnen robots ook van betekenis zijn voor de procesindustrie?
“Op diverse vlakken. In eerste instantie denk ik aan inspectie op plaatsen waar mensen moeilijk kunnen komen, of waar het gevaarlijk is. Naast inspectie moet ook zeker gedacht worden aan het reinigen van bijvoorbeeld binnenkanten van tanken of leidingsystemen. De eerste robots betreden hierin reeds de markt. Met Smart Robotics hebben wij een case waarbij een robot in de procesindustrie het batchgewijs aanvullen van een voor de mens gevaarlijke grondstof kan realiseren. Ook krijgen we vragen uit plaatsen waar met een zeer constante regelmaat op steeds gelijke wijze samples genomen moeten worden uit een proces. Zoiets is met een robot zeer goed te automatiseren.”

Welke haken en ogen kleven er aan de introductie van robots op de werkvloer van de procesindustrie?
“Net zoals binnen andere industrieën waar robotica haar intrede doet, zal de omgeving her en der moeten worden aangepast op de in veel gevallen nog beperkte skills van de robots. Hoewel zijn vaardigheden met sprongen vooruit gaat, is een robot nog ver verwijderd van het menselijk kunnen. Anderzijds is een robot een complex apparaat, door de samenkomst van vele nieuwe technologieën. Intensieve samenwerking met een bedrijf die over die juiste competenties beschikt om ondernemers te begeleiden in de introductie van robotica binnen hun onderneming is daarmee onmisbaar.”

Welke boodschap in het licht van robotica zou u aan de procesindustrie willen meegeven?
“De ontwikkelingen op het vlak van robotica gaan zeer hard en zijn voor zeer veel industrieën een mogelijk belangrijk instrument om voorop te blijven lopen en om aan de behoeften van de klanten te voldoen. Houdt u daarom goed geïnformeerd van wat dit voor u kan betekenen, zodat u tijdig voorbereid bent en ervan kunt profiteren.”

smart-robot4.jpg
Smart Robotics
Smart Robotics, het uitzendbureau voor robots, is opgericht en wordt geleid door Mark Menting en Heico Sandee. Beiden hebben ruim tien jaar ervaring in de robotica. Het bedrijf ontwikkelt en detacheert modulaire robots die voor specifieke taken zijn te configureren. Met dit concept speelt Smart Robotics in op de behoefte aan flexibele robotica binnen de industrie. Slimme robots maken het mogelijk zichzelf terug te verdienen en wegen op tegen outsourcing naar lagelonenlanden.
smart-robotics.nl

Foto: flickr

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren