Ronde tafels ontsluiten mogelijkheden Smart Industry

Expertartikelen | 310 keer bekeken
Ronde tafels ontsluiten mogelijkheden Smart Industry

Bij discussies over Smart Industry of Industrie 4.0 blijkt dat veel bedrijven inmiddels wel ‘geloven’ dat deze vierde industriële revolutie voordelen biedt. Op welke manier zij het gedachtengoed moeten toepassen om ook te profiteren van deze voordelen blijkt echter lastiger te zijn. Om die reden startte Tim de Wolf, als Smart Industry Consultant bij Koning & Hartman, vorig jaar met de organisatie van een aantal ‘ronde tafel gesprekken’. Inmiddels heeft hij er twaalf achter de rug en een aardig idee gekregen van de ‘stand van zaken’.

Eén van de factoren die Smart Industry ‘ongeloofwaardig’ maakt, is de onwetendheid met betrekking tot de aanleiding van deze revolutie. Hierdoor lijkt het alsof deze term op een gegeven moment verzonnen is om commerciële en marketingtechnische redenen. Niets is minder waar. Smart Industry is een logisch gevolg van een tweetal andere ‘revoluties’. De eerste speelt zich af op het vlak van hardware waar – zoals de wet van Moore aangeeft – de rekenkracht van computers iedere twee jaar verdubbelt. De factor twee is inmiddels wat gereduceerd, maar nog steeds nemen de mogelijkheden om grote hoeveelheden data te verwerken exponentieel toe.

De tweede revolutie is wiskundig en heeft betrekking op de mogelijkheid om algoritmes te ontwikkelen waarmee oplossingen sneller zijn te vinden. Een belangrijke revolutie omdat het aflopen van alle mogelijkheden (om zo de beste oplossing te vinden) met de huidige datastromen eenvoudig geen optie meer is. Bovendien zal deze revolutie nu, en in de toekomst, waarschijnlijk nog sneller gaan dan de hardware revolutie. De vraag ontstaat namelijk of we op het gebied van processorkracht niet langzaam de wetten van natuurkunde tarten. Wiskunde daarentegen lijkt op veel vlakken nu juist op gang te komen; bijvoorbeeld door de vele studies en de breed gedragen communities (denk hierbij aan ‘R’, de open programmeertaal waar vooraanstaande academici en bedrijven wereldwijd steeds meer mee werken).

Samen sparren
Hiermee aangenomen dat Smart Industry inderdaad bestaat, blijft de vraag voor vele bedrijven: wat kan ik ermee? Als Smart Industry Consultant onderzocht Tim de Wolf deze vraag en kwam tot de conclusie dat er maar weinig bedrijven goed weten hoe zij moeten omgaan met het feit dat we in deze huidige tijd véél data kunnen verzamelen en verwerken. Deels komt dit door een gebrek aan kennis maar zéker ook omdat de technologische ontwikkelingen op het gebied van sensoren, robots en data analyse sneller gaan dan de gemiddelde investeringscyclus van bedrijven kan bijhouden.

Daarom organiseerde hij van 2015 tot nu een serie ‘ronde tafel gesprekken’ waarin steeds een andere groep bedrijven was betrokken. Ongeacht de sector waaruit zij afkomstig zijn, is tijdens deze gesprekken gediscussieerd over de toegevoegde waarde van Smart Industry; niet alleen technisch maar ook op bijvoorbeeld het organisatorische en communicatieve vlak. Inmiddels zijn er twaalf ronde tafel gesprekken geweest en is er met de ruim 110 deelnemers een iteratief proces doorlopen.

Conclusies
Tim de Wolf: “Er is natuurlijk véél gezegd, maar belangrijke conclusies zijn onder meer dat bedrijven toegevoegde waarde zien op het vlak van onderhoud en het optimaliseren van processen. Daarnaast wordt er steeds vaker gesproken over nieuwe verdienmodellen die mogelijk zijn door de beschikbaarheid en verwerkbaarheid van grote hoeveelheden data. Hiermee gaan we naar een tijd toe waarin je geen assets meer verkoopt, maar de werkzame uren hiervan factureert. Hiervoor maak je gebruik van urenregistratie, maar ook van metingen op basis waarvan je als leverancier het onderhoud kunt optimaliseren zodat de asset betrouwbaar en energiezuinig draait. Beide partijen profiteren dan. Bovendien is Smart Industry bij uitstek de oplossing om ‘make to order’ te werken; enkelstuks klantspecifiek leveren tegen de prijs van massa door slim te automatiseren, een optimale flow door de fabriek, foutloos data uitwisselen enz. Ook ketenintegratie is een thema dat vaker aan bod is gekomen.

Maar vóórdat bedrijven met dit type toepassingen kunnen starten – en ook dat was een belangrijke conclusie – is het noodzakelijk om eerst alle randvoorwaarden op orde te hebben. De data structuur bijvoorbeeld of basis hard- en software. Pas dan is het mogelijk om informatie goed te ontsluiten en automatisch te verwerken. Het devies is dan ook: begin bij het begin en met kleine stapjes.”

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (3)

Reageren
 • 05.03.2017 - 11:42 uur | Tim de Wolf

  Beste Tim,

  Bedankt voor je reactie! Je stelt een aantal zeer belangrijke punten aan de kaak waar een antwoordvenster als deze waarschijnlijk niet groot genoeg voor is, en waar ik tevens uren over kan uitwijken ;-) Misschien is het nuttig om hier eens telefonisch contact over te hebben.

  Als eerste, v.w.b. de verschillen tussen de organisaties. Als er één ding is dat mij het meest is opgevallen, en de situatie tevens zeer complex maakt, is de diversiteit in de 'volwassenheid' van industriele organisaties (ik kom ook voornamelijk in de maak-industrie). Je benoemt in je reactie verschillen in data-analyse, maar dat is het topje van de ijsberg. Ik zie ook verschillen op het gebied van horizontale en verticale communicatie, "Smart Sensors" voor bepaalde handmatige handelingen, rapportage-ketens die bestaan uit excel-excel-access-excel-pdf ketens etc.

  Een hulp hierin is de zogenaamde 'maturity curve' die ik gebruik, waarmee organisaties zich de vraag kunnen stellen "Waar op de curve bevindt mijn bedrijf/proces zich?".

  Ik kan de curve niet tonen in dit reactieveld, maar het geeft altijd duidelijk weer bij welke volgende stap de meeste toegevoegde waarde ligt en dat helpt enorm!

  Groet,
  Tim de Wolf

 • 05.03.2017 - 11:33 uur | Tim de Wolf

  Hi Tim,

 • Tim Romkes
  14.02.2017 - 11:07 uur | Tim Romkes

  Tim,

  Een mooi verhaal maar ik kom eveneens bij veel bedrijven binnen vooral in de maak industrie. Bij deze bedrijven zie je al verschillen ontstaan, het ene bedrijf monitort alles maar weet met de data geen raad. Het andere bedrijf monitort alleen de CP (kritieke punten). maar kan deze wel goed analyseren. Het is dus zaak om binnen het bedrijf er achter te kunnen komen waar de CP zijn en hoe je deze kunt beïnvloeden, of waardoor deze beïnvloed worden.
  We staan met de big-data analyse nog maar aan het begin maar hebben veel te weinig inzicht in de productieprocessen. Waarom gaat het de ene keer goed en de volgende keer niet. zoek de oorzaak. Dat is wat je doet met data analyse. Om deze data analyse uit te voeren zijn er geen of veel te weinig, geschikte gekwalificeerde, mensen beschikbaar.

  Hoe los je dat probleem op?