SIX® (Suspended Ion eXchange) en CeraMac® ook in procesindustrie?

Expertartikelen | 606 keer bekeken
SIX® (Suspended Ion eXchange) en CeraMac® ook in procesindustrie?

De technologieën SIX® en CeraMac® van PWNT lijken binnen de drinkwatersector wereldwijd hoge ogen te gaan gooien, zoals blijkt uit de grote belangstelling van landen als Singapore, Engeland en de VS. Maar hoe zit het met de mogelijke toepassing van beide procesonderdelen, al dan niet in combinatie, binnen andere sectoren van de procesindustrie?

Debbie Middendorp, Director Global Marketing and Communications bij PWN Technologies, vertelt dat PWNT zich voorlopig voornamelijk focust op de waterbedrijven.

Hoewel door PWNT nog weinig ruchtbaarheid is gegeven aan deze nieuwe technologieën, verwacht Middendorp dat mogelijk ook binnen de procesindustrie, waar hergebruik van water in het vervolgproces van belang kan zijn, SIX® en CeraMac® een belangrijke rol kan gaan spelen.

“Kansen zijn er volop”, zegt Albert Jansen, onderzoeker bij TNO en voorzitter van het Nederlandse Membraan Genootschap waar zo’n 170 membraanspecialisten bij zijn aangesloten. “Het is echter nog te vroeg om nu al uitspraken te doen over een eventueel succesvolle toepassing elders.” Jansen zegt ‘de getallen’ nog niet te kennen. “Maar dit concept zal zich op de langere termijn moeten bewijzen en eerst intensief moeten worden beproefd. Want op het moment dat je een vervuiling krijgt, de scheiding niet volledig genoeg is, dan is er toch weer een ‘no go’.”

Jansen, die zegt zelf bij het ontwerp betrokken te zijn geweest, benadrukt daarbij dat voorbehandeling van IJsselmeerwater van een geheel andere orde is dan de hoge kwaliteitseisen die voor industriewater gelden. “Zo wordt drinkwater gemaakt om twee dagen mee te kunnen gaan, maar proceswater dat bijvoorbeeld voor bier, limonade en voedingsmiddelen wordt gebruikt, moet vaak een jaar mee.”

“Voor de behandeling van afvalwater in de procesindustrie is toepassing van deze nieuwe technieken heel goed denkbaar. Maar ook daarbij hangt het allemaal af van hoe goed de installatie werkt en hoe lang hij meegaat. Keramische membranen zijn relatief duur ten opzichte van polymeren membranen, maar gaan langer mee en hebben hogere fluxen (de hoeveelheid vloeistof dat door een membraan wordt getransporteerd per eenheid van membraanoppervlak en per eenheid van tijd) dan polymeren membranen. Deze praktijkcase zal dus moeten gaan uitmaken welke van de twee systemen de beste en goedkoopste is en tegelijkertijd moeten kunnen concurreren met andere oplossingen die beschikbaar zijn.”

Ook het unieke van het concept van CeraMac®, waarbij 192 keramische membranen in een drukvat worden geplaatst, zal zich volgens Jansen nog moeten bewijzen alvorens het interessant zou kunnen zijn voor de procesindustrie. “Keramische membranen kunnen weliswaar voor alle oplosmiddelen worden gebruikt, maar of het drukvat en de daarin eventueel gebruikte lijmsoorten of pakkingen bestand zijn tegen alle oplosmiddelen, moet nog blijken. Daarvoor zouden eerst kleinschalige testen moeten worden uitgevoerd.”

Debbie Middendorp van PWNT: “De heer Jansen ziet het goed. Inderdaad moeten voor de toepassing in procesindustrieën nog testen en verdere ontwikkelingen plaatsvinden. Wij zijn ons daarvan bewust en werken daar op dit moment aan. Alle leerpunten uit de opstartfase van de Andijk-III plant worden in ieder geval meegenomen in het ontwerp van nieuwe installaties, waardoor de betrouwbaarheid alleen nog maar toeneemt.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met: http://www.processcontrol.nl/

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren