Smart Tooling ondersteunt onderhoud in procesindustrie

Expertartikelen | 582 keer bekeken
Smart Tooling ondersteunt onderhoud in procesindustrie

Uit samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven en het onderwijs ontstaan steeds vaker innovatieve en praktische oplossingen die het vermelden meer dan waard zijn. Eén daarvan is een robotica project dat dit jaar van start gaat en zich richt op ‘smart tooling’ als oplossing voor het veiliger en efficiënter uitvoeren van onderhoud in de procesindustrie.

Het uitgangspunt is het feit dat onder andere inspecties in de procesindustrie in bepaalde gevallen lastig zijn uit te voeren vanwege de (on)bereikbaarheid van het te inspecteren punt of eenvoudig vanwege de hoge risico’s die gepaard gaan met hoge drukken, hoge temperaturen, giftige stoffen enzovoorts. In die gevallen kan ‘smart tooling’ een uitkomst bieden.

Bij de ontwikkeling van Smart Tooling ligt de focus op het automatiseren van het onderhoud door bijvoorbeeld robots in te zetten. Robots die het werk met de vereiste nauwkeurigheid autonoom kunnen uitvoeren of juist op afstand bestuurd. Op deze manier is te voorkomen dat mensen zich onnodig blootstellen aan risico’s terwijl de robots ook een bijdrage leveren aan het schoner en goedkoper uitvoeren van onderhoud.

Samenwerking
Bij specifiek het Smart Tooling project – dat op 1 juni 2016 werd goedgekeurd door Interreg Vlaanderen-Nederland – zal een groot aantal partijen met elkaar samenwerken om tot het gewenste resultaat te komen. Het gaat hierbij om zowel het bedrijfsleven als onderwijsinstituten. Zo neemt onder meer de Universiteit Twente deel aan het project (een vooraanstaand instituut op het gebied van robotica) evenals de universiteit van Gent en het lectoraat ‘Robotica & Mechatronica’ van Avans. Multinationals uit Antwerpen en Zeeland fungeren als testlocatie.

De grensoverschrijdende samenwerking binnen dit project geeft bedrijven toegang tot een breed scala van expertise en infrastructuur die nu niet of moeilijk toegankelijk is. Hierdoor kan men best practices uitwisselen zodat ook na afloop van het project een duurzame verankering van kennis gewaarborgd blijft.

Sneller toepassen
Jos Gunsing, lector van het lectoraat ‘Mechatronica & Robotica’ van Avans: “De afgelopen acht jaar dat dit lectoraat nu bestaat, hebben we kunnen zien hoeveel toegevoegde waarde een robot kan opleveren in de meest uiteenlopende sectoren in de samenleving. Bovendien leert de ervaring hier dat een samenwerking tussen onderwijsinstituten en het bedrijfsleven een belangrijke voorwaarde is om snel succes te kunnen boeken met relatief jonge technologieën als de robotica. Door onderzoek te doen binnen de kennisinstellingen zijn technologieën bijvoorbeeld sneller beschikbaar voor het bedrijfsleven.”

Binnen het Smart Tooling project zal onder meer onderzoek worden gedaan naar inspectie-, reiniging- en werkplaatsrobotica. Speciale aandacht hebben bovendien de inspectiemogelijkheden van vliegende robots; beter bekend als ‘drones’. Gunsing: “Ik hoef niet uit te leggen dat bijvoorbeeld het inspecteren van tanks met behulp van deze staaltjes van technisch vernuft een stuk efficiënter en vooral veiliger is uit te voeren.”

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website van Het Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie via www.kicmpi.com. Deze non-profit vereniging heeft 43 leden, variërend van grote multinationals uit de Zeeuwse, Rotterdamse en Antwerpse havengebieden tot MKB bedrijven uit de Zeeuwse regio. Ki<|MPi stelt zich tot doel het onderhoud in de procesindustrie middels innovaties zo efficiënt mogelijk te maken.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren