Vier parameters leggen waarheid bloot

In het kader van Industrie 4.0 staat het verzamelen en monitoren van data centraal. Het devies daarbij is inmiddels: beginnen bij het laaghangend fruit en met een overzichtelijke hoeveelheid assets en data. Eén van de assets die zich hiervoor uitstekend leent is de pomp. Op basis van de parameters druk, (zuig en persdruk), toerental, temperatuur en trillingen is de werking en het gebruik van de pomp eenduidig vast te leggen. De database met gegevens wordt hiermee een waardevolle bron van informatie om storingen op te lossen, onderhoud te plannen door het detecteren mogelijke slijtage en installaties te optimaliseren.

Eén van de bedrijven die de service van online monitoren in haar pakket heeft opgenomen is IVS Dosing Technology. Dit bedrijf uit Veghel ontwerpt, produceert en onderhoudt vloeistofdoseerinstallaties voor mengvoederfabrikanten. De aanleiding voor deze dienst lag in een pomp die onverklaarbare storingen vertoonde waarvan de oorzaak in eerste instantie niet kon worden achterhaald. Door het plaatsen van een meetunit op de pompset kwam het euvel wél aan het licht en was het mogelijk het probleem op te lossen. Dit losstaande geval leverde het bedrijf het inzicht dat de verzamelde data op veel meer plekken waarde zouden kunnen bieden.

Mogelijkheden
Ten eerste zijn met de metingen achteraf storingen te verklaren en problemen op te lossen. Een voorbeeld hiervan is een bedrijf waar op regelmatige basis de centrifugaalpompen bij het verpompen van een specifieke vloeistof vrij snel stuk gingen. Op basis van metingen is aangetoond dat de besturing in alle gevallen éérst de pomp inschakelde en pas daarna de klep open stuurde om het medium toe te laten. Met andere woorden: de pomp liep bij elk gebruik enige tijd droog. De oplossing lag in het aanpassen van de besturing en het instrueren van de gebruiker over de werking van de pomp. Naast het feit dat metingen ondersteuning bieden bij het oplossen van problemen, kunnen ze ook discussies voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer de gebruiker meent dat het ‘maar om enkele seconden’ ging, terwijl metingen dit anders aangeven. Het aantoonbaar maken leidt tevens in veel gevallen tot meer inzicht bij de gebruikers.

Plannen van onderhoud
Verder vormen de metingen de basis voor het uitvoeren van onderhoud. Vooral trillingsmetingen bij pompen geven een goede indicatie voor bijvoorbeeld slijtage van de lagers en overige inwendige onderdelen. Door de trends te monitoren is – onder andere met behulp van goede software – relatief nauwkeurig aan te geven wanneer een falen wordt verwacht en is op het juiste tijdstip in te grijpen.

Optimalisatie van het systeem
Tot slot kunnen gebruikers de data gebruiken voor het optimaliseren van hun systeem. Bijvoorbeeld door drukpieken op te lossen, de pomp in het juiste werkgebied te laten draaien, frequentieregelaars toe te passen om onnodig energieverbruik te voorkomen enzovoorts. Het eindresultaat is een systeem met een lagere onderhoudsbehoefte, een hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid en een lager energieverbruik.

Leer je systeem kennen
Maar niet alleen de gebruiker profiteert van metingen; ook de leverancier van de systemen kan baat hebben bij het verzamelen van data. Op basis van gemeten gegevens leert hij namelijk over het gedrag van de door hem ontworpen en gebouwde systemen onder verschillende omstandigheden. Hiermee kan de ontwerpafdeling optimalisaties doorvoeren en de systemen nog beter afstemmen op het gebruik in een specifieke omgeving.

Proefdraaien
Op basis van het verworven inzicht heeft IVS Dosing Technology in eigen huis een testunit ontwikkeld waarmee vele testruns zijn uitgevoerd en uiteenlopende bedrijfssituaties zijn gesimuleerd. Vervolgens is bij een tweetal bedrijven een aantal pompsystemen voorzien van monitoring sets die de vijf parameters continu meten en doorsturen middels een router.

Een speciaal softwareprogramma bij de leverancier monitort de waarden en visualiseert alle locaties waar testunits staan. Met behulp van de stoplichtcode geeft de software tevens aan waar problemen zijn en genereert een waarschuwing of alarm wanneer bepaalde – vooraf ingestelde – grenzen worden overschreden. Op basis van deze meldingen kunnen leverancier of gebruiker de passende maatregelen nemen. 

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren