Welke pomp past in een filterpers?

In de waterzuiveringsindustrie wordt onder meer gebruik gemaakt van zogenaamde filterpersen. Dit type persen bestaat uit een aantal filterkamers die elk zijn opgebouwd uit twee verticaal opgestelde holle platen met filterdoek. In het batch-gewijze filterproces wordt vuil water in de filterkamers gepompt en daarna onder druk gebracht. In deze laatste stap perst het vervuilde water zich door de filterdoeken waarbij het vuil achterblijft. Hoe beter dit persproces, hoe ‘droger’ de achtergebleven filterkoek en hoe lager de kosten van de uiteindelijke afvoer hiervan.

Om de efficiëntie van de persslagen te maximaliseren worden veelal twee pompen ingezet: één pomp die met hoge snelheid en relatief lage druk de perskamers vult en één die het medium vervolgens onder druk brengt in de daadwerkelijke persslag. Het is echter ook mogelijk om dit met één pomp te realiseren.

Luchtgedreven membraanpomp
Zo is er op de markt bijvoorbeeld een luchtgedreven dubbele membraanpomp beschikbaar die over een derde membraan beschikt waarmee een twee maal zo hoge druk is te realiseren met behoud van het debiet. Dit omdat de derde membraan de mogelijkheid biedt om de twee membranen dezelfde kant op te laten werken. Door deze membraan bij te schakelen in het persproces is precies te realiseren wat nodig is: een hoge volumestroom bij het vulproces en een hoge druk tijdens het persproces.

Een ander belangrijk voordeel van een luchtgedreven membraanpomp is het feit dat deze uitsluitend perslucht nodig heeft hetgeen in praktisch iedere industriële omgeving wel beschikbaar is. Een nadeel is echter de prijs die gekoppeld is aan de generatie van perslucht die hoger licht dan de prijs van elektrische energie. Door het ontbreken van de elektromotor heeft dit type pomp echter weer geen terugkoppeling of regeling nodig om dezelfde motor tegen overbelasting te beschermen. Luchtgedreven dubbele membraanpompen is doorlopen immers automatisch hun curve en slaan af wanneer de maximale (ingestelde) druk wordt bereikt. Overbelasting is hiermee niet mogelijk.

Slangenpomp
Een ander type pomp dat wordt gebruikt voor filterpersen betreft de slangenpompen of peristaltische pompen. Omdat bij slangenpompen uitsluitend de slang in aanraking komt met het medium, biedt dit type pomp de mogelijkheid om zeer diverse media te verpompen; ook wanneer het om agressieve en corrosieve media gaat. Verder draaien de pompen typisch bij lagere snelheden (< 50 min-1) waarmee ook deeltjes die gevoelig zijn voor afschuifkrachten met de nodige voorzichtigheid zijn te verpompen; bijvoorbeeld actief kool.

Bij toepassing in filterpersen regelt de besturing van de slangempomp de gewenste volumestroom en druk. Omdat de volumestroom van de pomp direct gekoppeld is aan het toerental van de motor, is deze grootheid relatief eenvoudig te regelen. Tot slot zijn slangenpompen bij uitstek geschikt voor het aanzuigen van slibachtige substanties waar een onstabiele aanzuiging kan voorkomen.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren