Expertartikelen & tips voor ondernemen

Security awareness: Cyberaanvallen & ransomware

15.08.2017 | Expertartikelen
Security awareness: Cyberaanvallen & ransomware

Cybercrime is een onderwerp waar momenteel veel over gesproken en geschreven wordt, op TV, in kranten, online, etc. Door de recente ransomware-aanvallen werd dit thema ineens ‘trending topic’. Ook wij...

Lees verder

Bent u voorbereid op een crisis?

08.08.2017 | Expertartikelen
Bent u voorbereid op een crisis?

Tijdens een onlangs gehouden rondetafelsessie met veiligheidsprofessionals uit de industrie is gediscussieerd over veiligheidsthema’s die spelen binnen deze sector. Eén van de onderwerpen ging over he...

Lees verder

Cultuur is het middel; veiligheid het doel

05.06.2017 | Expertartikelen
Cultuur is het middel; veiligheid het doel

Tijdens het congres Industriële Veiligheid zochten veel deelnemers naar inspiratie met betrekking tot het thema cultuurverandering. Het is een thema dat menig veiligheids-professional in de industrie...

Lees verder

Anders kijken, is méér zien

25.05.2017 | Expertartikelen
Anders kijken, is méér zien

Soms zit je vast in een bepaald denkpatroon of in oude patronen, waardoor het niet lukt om dingen vanuit een andere invalshoek te bekijken. Om die reden worden congressen, seminars en workshops vaak b...

Lees verder

Veiligheid in de procesindustrie is zelf ook een proces

22.05.2017 | Expertartikelen
Veiligheid in de procesindustrie is zelf ook een proces

De procesindustrie is van oudsher een sector waarin veiligheid hoog in het vaandel staat. En niet zonder reden. Juist hier wordt immers veel met hoge drukken en temperaturen gewerkt evenals gevaarlijk...

Lees verder
Klopt helemaal en daarnaast heb je ook nog softwar...

In behouden haven zijn

11.05.2017 | Expertartikelen
In behouden haven zijn

Door de aanslagen op 11 september 2001 in New York en de toename van piraterij in internationale wateren, is de beveiliging in de scheepvaart en in havens behoorlijk aangescherpt. Sinds 2004 is daarom...

Lees verder

Nieuwste technologie maakt van Total life cycle management een eitje

25.04.2017 | Expertartikelen
Nieuwste technologie maakt van Total life cycle management een eitje

De samenleving waarin we leven is complex. Dat geldt niet alleen voor ons persoonlijke leven. Politieke, sociale en technologische ontwikkelingen, zowel positief als negatief, kunnen een behoorlijke i...

Lees verder

Persoonscertificering in het kader van ATEX

24.04.2017 | Expertartikelen
Persoonscertificering in het kader van ATEX

De ATEX richtlijn bestaat uit twee delen. Eén die de technische maatregelen beschrijft die verplicht zijn om explosies te voorkomen. Het tweede – Arbo – deel gaat in op organisatorische maatregelen en...

Lees verder

Veiligheid en beveiliging tijdens een turnaround

20.04.2017 | Expertartikelen
Veiligheid en beveiliging tijdens een turnaround

In vrijwel de gehele (proces)industrie vindt minimaal één keer paar jaar een zogenoemde turnaround (TAR) plaats. Een dergelijke onderhoudsstop of stillegging van de fabriek of industriële site kost de...

Lees verder

Grote aandrijvingen thema bij DFPTC

18.04.2017 | Expertartikelen
Grote aandrijvingen thema bij DFPTC

Op 30 november 2017 vindt de Dutch Fluid Power Transmission Conference in Ede plaats. Een evenement dat wordt georganiseerd in een samenwerking tussen de Vereniging Platform Hydrauliek, de FEDA (branc...

Lees verder

Dynamics based maintenance

13.04.2017 | Expertartikelen
Dynamics based maintenance

Binnen de universiteit van Twente wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van ‘Dynamics based maintenance’. Hierbij wordt de onderhoudsbehoefte aan een specifieke asset bepaald op basis van de dy...

Lees verder

Waarin schuilt het grootste gevaar?

06.04.2017 | Expertartikelen
Waarin schuilt het grootste gevaar?

Iedere onderneming heeft met bedrijfsrisico’s te maken en probeert deze door middel van risicomanagement beheersbaar te houden. Hoe groter de kans op een ongeval of incident én de gevolgen hiervan, de...

Lees verder