Mansveld zet bedrijven onder druk

20.08.2015 | Branchenieuws | 955 keer bekeken
Mansveld zet bedrijven onder druk

Met de publicatie van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu in de staatscourant 2015-20036 is invulling gegeven aan de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED). Daarin is de verplichting opgenomen voor grote bedrijven om vierjaarlijks een energieaudit uit te te voeren waarvan de eerste vóór 5 december 2015. 

De verplichting geldt voor bedrijven met meer dan 250 werknemers of meer dan 50 M€ omzet of een balanstotaal van meer dan 43 M€. Vrijgesteld zijn bedrijven die actief deelnemen aan de MJA/MEE of een erkend energiezorgsysteem hebben waarin de energieaudits inbegrepen zijn. De doorlichting moet uitgevoerd worden door een onafhankelijke gekwalificeerde en/of geaccrediteerde deskundige. Bedrijven die tot nu toe de dans ontsprongen zijn zullen door het bevoegd gezag gesommeerd worden op korte termijn aan deze verplichtingen te voldoen.

In hetzelfde artikel in de Staatscourant is ook de verplichting opgenomen voor bedrijven om een kosten-baten analyse uit te voeren bij nieuwbouw of renovatie van grote energiesystemen. Het betreft stookinstallaties met een branderinput van meer dan 20 MW alsmede warmte- en koudenetten. Deze systemen dienen getoetst te worden op de haalbaarheid van in- of uitkoppeling van warmte of koude en de toepassing van hoogrenderende warmtekracht. De kosten-batenanalyse kan voorafgegaan worden door een voorlopige analyse om een indruk te krijgen van het nut van een studie.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren